مجموعه 9 جلدی قوانین و مقررات دهیاری و شوراهای اسلامی روستا

 جلد اول: حقوق و قوانین روستایی در ایران

 

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول              

 تاریخ چاپ: 1394

شمارگان: 1000 نسخه    

 قیمت: 80000 ریال

شابک: 3- 005- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031-021

 

جلد دوم: قوانین ساختار و تشکیلات شوراهای اسلامی روستا و دهیاری­ها

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول          

تاریخ چاپ: 1394

شمارگان: 1000 نسخه       

 قیمت: 100000 ریال

شابک: 0- 600- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031- 021

 

جلد سوم: قوانین مالی و معاملاتی شورهای اسلامی روستا و دهیاری ها

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول        

تاریخ چاپ:1394

شمارگان: 1000 نسخه     

قیمت: 120000 ریال

شابک: 7- 007- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031-021

 

جلد چهارم: قوانین و مقررات اراضی روستایی

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول            

تاریخ چاپ: 1394

شمارگان: 1000 نسخه 

 قیمت: 56000ریال

شابک: 4- 008- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031- 021

 

جلد پنجم: قوانین و مقررات ساخت و ساز در روستا

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول    

تاریخ چاپ: 1394

شمارگان: 1000 نسخه 

قیمت: 100000ریال

شابک: 1- 009- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031-021

 

جلد ششم: قوانین و مقررات طرح ها و پروژه های عمران روستایی

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول      

تاریخ چاپ:1394

شمارگان: 1000 نسخه    

قیمت: 56000 ریال

شابک: 7- 010- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031-021

 

جلد هفتم: قوانین و مقررات منابع طبیعی  و محیط زیست روستایی

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول        

تاریخ چاپ: 1394

شمارگان: 1000 نسخه    

قیمت: 95000 ریال

شابک: 1- 012- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031- 021

 

جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی

ناشر: اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول            

تاریخ چاپ:1394

شمارگان: 1000 نسخه       

قیمت: 80000 ریال

شابک: 4- 011- 365- 600- 978

تلفن پخش: 44244031- 021


 

 

 

 

 

جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی

ناشر:  اشتیاق نور

مؤلف: سید عارف موسوی

ویراستار: الناز رزندی

نوبت چاپ: اول            

تاریخ چاپ: 1394

شمارگان: 1000 نسخه      

قیمت: 70000ریال

شابک: 8- 013- 365- 600- 978

 تلفن پخش: 44244031-021  

  مقدمه مولف

بررسی روند تاریخی جوامع انسانی برای ادامه حیات و روابط اجتماعی سالم و ایجاد نظم اجتماعی و رعایت حقوق و برقراری مناسبات اجتماعی در جنبه‌های مختلف زندگی حکایت از آن دارد که همواره جوامع بشری در طول تاریخ بی نیاز از قوانین و مقررات نبوده است. روشن است که ضرورت قوانین و مقررات با پیشرفت علم و دانش بشری و افزایش جمعیت و پیچیدگی روابط انسانی بیش از پیش اهمیت یافته است تا دولت‌ها و سازمانها و نهادهای اجتماعی بهتر بتوانند ماموریت‌ها و وظایف خود را به نحو مطلوب و کامل در اداره‌ی امور جامعه و بهبود وضع زندگی مردم انجام دهند. این قوانین و مقررات نقش مهم و اساسی در ساماندهی زندگی اقشار مختلف جوامع انسانی به عهده دارد.

امروزه حجم وسیعی از قوانین و مقررات مربوط به روستا وجود دارد که در بسیاری از موارد، مجریان را در تشخیص ناسخ یا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتیجه موجب تشتت و تطور در شیوه اجرای قوانین و مقررات و تحمیل ضررهای زیادی به جامعه روستایی می گردد.

بر این‌ اساس‌ با توجه به گسترش موضوعی قوانین و مقررات روستایی، این قوانین در بخشهای‌ متنوعی‌ از جمله‌ ‌، دستورالعمل ها، تصویب نامه ها، آیین نامه ها، اساسنامه‌ ها، شیوه نامه ها و... برای  ایجاد آگاهی‌ نسبت‌ به‌ آخرین‌ قوانین‌ و مصوبات ‌مربوطه‌، امکان‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مصوبات‌ معیوب‌، شناسایی‌ قوانین‌ معتبر، حذف‌ قوانین‌ فاقد اعتبار و نیز جلوگیری‌ از متروک‌ شدن‌ قوانین‌ به صورت 9 جلد مجزا با فصول زیر تهیه و تدوین گردیده است:

جلد اول: حقوق و قوانین روستایی در ایران

جلد دوم: قوانین ساختار و تشکیلات شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها

جلد سوم: قوانین مالی و معاملاتی شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها

جلد چهارم: قوانین و مقررات اراضی روستایی

جلد پنجم: قوانین و مقررات ساخت و ساز در روستا

جلد ششم: قوانین و مقررات طرح ها و پروژه های عمران روستایی

جلد هفتم: قوانین و مقررات منابع طبیعی و محیط زیست روستایی

جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی

جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی

   مجموعه حاضر تلاشی برای معرفی قوانین و مقررات روستایی است که در برنامه ریزی و مدیریت روستا حائز اهمیت بوده و می­تواند راهنمای مناسبی برای مدیران و کارشناسان حوزه روستایی بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستا و همچنین پژوهشگران حوزه مطالعات روستایی از جمله دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مفید واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار می­رود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و  تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.

                                                                                        سید عارف موسوی

بهار 1394

Arefmusavi@gmail.com

 

/ 0 نظر / 466 بازدید